AVERAGEIF

Zwraca średnią zakresu w zależności od kryteriów.

Przykłady użycia

AVERAGEIF(A1:A10; ">20"; B1:B10)

ŚREDNIA.JEŻELI(A1:A10; "<10")

ŚREDNIA.JEŻELI(A1:A10; "Zapłacone"; B1:B10)

ŚREDNIA.JEŻELI(A1:A10; "<"&B1)

Składnia

AVERAGEIF(zakres; kryterium; [zakres_średniej])

 • zakres – zakres, w którym sprawdzane jest kryterium.

 • kryterium – wzorzec lub test stosowany do argumantu zakres.

  • Równe: "tekst" lub 1 lub "=tekst" lub "=1"
  • Większe niż: ">1"
  • Większe lub równe: ">=1"
  • Mniejsze niż: "<1"
  • Mniejsze lub równe: "<=1"
  • Różne od: "<>1" lub "<>tekst"
 • zakres_średniej[OPCJONALNIE] – zakres do obliczenia średniej. Jeśli nie jest podany, argument zakres jest używany do obliczenia średniej.

Zobacz również

ŚREDNIA: Zwraca liczbową wartość średnią w zbiorze danych z ignorowaniem tekstu.

ŚREDNIA.A: Zwraca liczbową wartość średnią w zbiorze danych.

ŚREDNIA.WARUNKÓW: Zwraca średnią zakresu w zależności od wielu kryteriów.

SUMA.JEŻELI: Zwraca sumę warunków w danym zakresie.

LICZ.JEŻELI: Zwraca liczbę elementów z zakresu komórek, które spełniają określone kryteria.

JEŻELI: Zwraca jedną wartość, jeśli wyrażenie logiczne to „TRUE” oraz inną, jeśli „FALSE”.

MEDIANA: Zwraca medianę dla liczbowego zbioru danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?