KESKIARVO.JOS

Palauttaa ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon.

Esimerkkikäyttö

KESKIARVO.JOS(A1:A10, ">20", B1:B10)

KESKIARVO.JOS(A1:A10, "<10")

KESKIARVO.JOS(A1:A10, "Maksullinen", B1:B10)

KESKIARVO.JOS(A1:A10, "<"&B1)

Syntaksi

KESKIARVO.JOS (välin_ehdot, ehdot, [välin_keskiarvo])

 • välin_ehdot – ehto-argumenttiin verrattava väli.

 • ehto – välin_ehdot-argumenttiin sovellettava malli tai testi.

  • On yhtä suuri kuin: "teksti" tai 1 tai "=teksti" tai "=1"
  • Suurempi kuin: ">1"
  • Suurempi tai yhtä suuri kuin: ">=1"
  • Pienempi kuin: "<1"
  • Pienempi tai yhtä suuri kuin: "<=1"
  • Erisuuri kuin: "<>1" tai "<>teksti"
 • välin_keskiarvo - [ VALINNAINEN ] – Väli, jonka keskiarvo lasketaan. Jos keskiarvoa ei ole, sen sijaan käytetään välin_ehdot-argumenttia.

Katso myös

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO: Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon.

SUMMA.JOS: Palauttaa välin ehdollisen summan.

LASKE.JOS: Palauttaa välin ehdollisten elementtien määrän.

JOS: Palauttaa yhden arvon, jos looginen lauseke on TOSI ja toisen arvon, jos lauseke on EPÄTOSI.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?