KESKIARVO.JOS

Palauttaa ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon.
KESKIARVO.JOS (BigQuery)

Palauttaa datasarakkeen keskiarvon ehtojen perusteella.

Esimerkkikäyttö

KESKIARVO.JOS(taulukon_nimi!pisteet; ">90")

KESKIARVO.JOS(taulukon_nimi!hedelmät; "Omena"; ">")

KESKIARVO.JOS(taulukon_nimi!pisteet; ">"; B2)

Syntaksi

KESKIARVO.JOS(ehtosarake; ehto; keskiarvosarake)

 • ehtosarake: Datasarake, jota verrataan ehto-argumenttiin.
 • ehto: Ehtosarake-argumenttiin sovellettava malli tai testi.
 • keskiarvosarake: Datasarake, jonka keskiarvo lasketaan. Jos keskiarvoa ei ole, sen sijaan käytetään ehtosarake-argumenttia.

Esimerkkikäyttö

KESKIARVO.JOS(A1:A10, ">20", B1:B10)

KESKIARVO.JOS(A1:A10, "<10")

KESKIARVO.JOS(A1:A10, "Maksullinen", B1:B10)

KESKIARVO.JOS(A1:A10, "<"&B1)

Syntaksi

KESKIARVO.JOS (välin_ehdot, ehdot, [välin_keskiarvo])

 • välin_ehdotehto-argumenttiin verrattava väli.

 • ehtovälin_ehdot-argumenttiin sovellettava malli tai testi.

  • On yhtä suuri kuin: "teksti" tai 1 tai "=teksti" tai "=1"
  • Suurempi kuin: ">1"
  • Suurempi tai yhtä suuri kuin: ">=1"
  • Pienempi kuin: "<1"
  • Pienempi tai yhtä suuri kuin: "<=1"
  • Erisuuri kuin: "<>1" tai "<>teksti"
 • välin_keskiarvo - [ VALINNAINEN ] – Väli, jonka keskiarvo lasketaan. Jos keskiarvoa ei ole, sen sijaan käytetään välin_ehdot-argumenttia.

Katso myös

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO: Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon.

SUMMA.JOS: Palauttaa välin ehdollisen summan.

LASKE.JOS: Palauttaa välin ehdollisten elementtien määrän.

JOS: Palauttaa yhden arvon, jos looginen lauseke on TOSI ja toisen arvon, jos lauseke on EPÄTOSI.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko