ÇOKETOPLA işlevi

Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür.

BigQuery için ÇOKETOPLA

Bir veri sütununun birden çok ölçüte bağlı koşullu toplamını döndürür.

Örnek Kullanım

=ÇOKETOPLA(tablo_adı!envanter, tablo_adı!meyveler, "Elma", tablo_adı!fiyat, ">5")

Söz Dizimi

ÇOKETOPLA(toplanacak_sütun, ölçüt_sütunu1, ölçüt1, ölçüt_sütunu2, ölçüt2)

  • toplanacak_sütun: Toplanacak veri sütunu.
  • ölçüt_sütunu1: ölçüt1 ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek veri sütunu.
  • ölçüt1: ölçüt_sütunu1 için uygulanacak kalıp veya test.
  • ölçüt_sütunu2: Kontrol edilecek ek veri sütunları.
  • ölçüt2: Kontrol edilecek ek ölçütler.
İpucu: Birden çok sütunda toplam döndürülmesi desteklenmez.

Örnek Kullanım

ÇOKETOPLA(A1:A10, B1:B10, ">20")

ÇOKETOPLA(A1:A10, B1:B10, ">20", C1:C10, "<30")

ÇOKETOPLA(C1:C100, E1:E100, "Evet")

Söz Dizimi

ÇOKETOPLA(toplanacak_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...])

  • toplanacak_aralık: Toplanacak aralık.

  • ölçüt_aralığı1: ölçüt1 ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek aralık.

  • ölçüt1 - ölçüt_aralığı1'e uygulanacak kalıp veya test.

  • ölçüt_aralığı2, ölçüt2, ... [ İSTEĞE BAĞLI ]: Kontrol edilecek ek aralıklar ve ölçütler.

İlgili Konular

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta hesaplanan koşullu toplamı döndürür.

TOPKARE: Bir dizi sayı ve/veya hücrenin kareler toplamını döndürür.

SERİTOPLA: x, n, m ve aparametreleri verildiğinde şu kuvvet dizisi toplamını döndürür: a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m). Burada i, "a" aralığındaki girişlerin sayısıdır.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

VSEÇTOPLA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerlerin toplamını döndürür.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü