ÇOKETOPLA (SUMIFS)

Bu işlev yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir.

Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür.

Örnek Kullanım

ÇOKETOPLA(A1:A10; B1:B10; ">20")

ÇOKETOPLA(A1:A10; B1:B10; ">20"; C1:C10; "<30")

Söz Dizimi

ÇOKETOPLA(toplanacak_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...])

  • toplanacak_aralık - Toplanacak aralık.

  • ölçüt_aralığı1 - ölçüt1 ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek aralık.

  • ölçüt1 - ölçüt_aralığı1'e uygulanacak kalıp veya test.

  • ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Kontrol edilecek ek aralıklar ve ölçütler.

Ayrıca Bkz:

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür.

TOPKARE: Bir dizi sayı ve/veya hücrenin kareler toplamını döndürür.

SERİTOPLA: x, n, m ve aparametreleri verildiğinde şu kuvvet dizisi toplamını döndürür: a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m). Burada i, "a" aralığındaki girişlerin sayısıdır.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

VSEÇTOPLA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerlerin toplamını döndürür.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?