Funksjonen SUMMER.HVIS.SETT (SUMIFS)

Returnerer summen av et område basert på flere kriterier.

Eksempler på bruk

SUMMER.HVIS.SETT(A1:A10; B1:B10; ">20")

SUMMER.HVIS.SETT(A1:A10; B1:B10; ">20"; C1:C10; "<30")

SUMMER.HVIS.SETT(C1:C100; E1:E100; "Ja")

Syntaks

SUMMER.HVIS.SETT(summeringsområde; kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …])

  • summeringsområde – området som skal summeres.

  • kriterieområde1 – området som skal sjekkes mot kriterium1.

  • kriterium1 – mønsteret eller testen som skal brukes på kriterieområde1.

  • kriterieområde2; kriterium2; …[ VALGFRITT ] – andre områder og kriterier som skal sjekkes.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMER.REKKE: Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DSUMMER: Returnerer summen av verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ANTALL.HVIS: Returnerer en betinget antall for et område.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?