Funksjonen SUMMER.HVIS.SETT (SUMIFS)

Returnerer summen av et område basert på flere kriterier.

SUMMER.HVIS.SETT for BigQuery

Denne funksjonen returnerer en betinget sum fra en datakolonne (avhengig av flere kriterier).

Eksempler på bruk

=SUMMER.HVIS.SETT(tabellnavn!beholdning; tabellnavn!frukt; "Eple"; tabellnavn!pris; ">5")

Syntaks

SUMMER.HVIS.SETT(sumkolonne; kriteriekolonne1; kriterium1; kriteriekolonne2; kriterium2)

  • sumkolonne: Datakolonnen som skal summeres.
  • kriteriekolonne1: Datakolonnen som skal vurderes mot «kriterium1».
  • kriterium1: Mønsteret eller testen som skal brukes i «kriteriekolonne1».
  • kriteriekolonne2: Andre datakolonner som skal vurderes.
  • kriterium2: Andre kriterier som skal brukes.
Tips: Summering av flere kolonner støttes ikke.

Eksempler på bruk

SUMMER.HVIS.SETT(A1:A10; B1:B10; ">20")

SUMMER.HVIS.SETT(A1:A10; B1:B10; ">20"; C1:C10; "<30")

SUMMER.HVIS.SETT(C1:C100; E1:E100; "Ja")

Syntaks

SUMMER.HVIS.SETT(summeringsområde; kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …])

  • summeringsområde – området som skal summeres.

  • kriterieområde1 – området som skal sjekkes mot kriterium1.

  • kriterium1 – mønsteret eller testen som skal brukes på kriterieområde1.

  • kriterieområde2; kriterium2; …[ VALGFRITT ] – andre områder og kriterier som skal sjekkes.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMER.REKKE: Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DSUMMER: Returnerer summen av verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ANTALL.HVIS: Returnerer et betinget antall for et område.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny