De functie TEKST.SAMENVOEGEN

Voegt tekenreeksen samen.

Gebruiksvoorbeeld

TEKST.SAMENVOEGEN("Welkom"; " "; "bij"; " "; "Spreadsheets")

TEKST.SAMENVOEGEN(A1;A2;A3)

TEKST.SAMENVOEGEN(A2:B7)

Syntaxis

TEKST.SAMENVOEGEN(string1; [string2; ...])

  • tekenreeks1: De eerste tekenreeks.

  • tekenreeks2 ... - [ OPTIONEEL ]: meer tekenreeksen om in deze volgorde toe te voegen.

Opmerkingen

  • Als zowel de breedte als de hoogte van een opgegeven bereik groter is dan 1, worden celwaarden toegevoegd per rij en niet per kolom. Dat wil zeggen: TEKST.SAMENVOEGEN(A2:B7) is gelijk aan TEKST.SAMENVOEGEN(A2;B2;A3;B3; ... ; A7;B7).

Zie ook

SPLIT: Splitst tekst rond een opgegeven teken of tekenreeks en plaatst elk fragment in een afzonderlijke cel in de rij.

JOIN: Voegt de elementen van een of meer eendimensionale matrices samen met behulp van een opgegeven scheidingsteken.

Voorbeelden

Een kopie maken

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?