VARS

Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

BigQuery için VARS

Bir veri sütununun popülasyon varyansını hesaplar.

Örnek Kullanım

=VARS(tablo_adı!ücret)

Söz Dizimi

VARS(sütun)

  • sütun: Popülasyonun veri sütunudur.
İpucu: Birden çok sütunda popülasyon varyansı döndürülmesi desteklenmez.

Örnek Kullanım

VARS(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VARS(A2:A100)

Söz Dizimi

VARS(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Popülasyonun ilk değeri veya aralığı.

  • değer2, ... - Popülasyona dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • VARS işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • Value bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse VARS işlevi #DIV/0! hatası döndürür.

  • VARS, metin içeren herhangi bir değer bağımsız değişkenini yoksayar. Metin değerleri 0 olarak yorumlanırken varyansı hesaplamak için VARS işlevini kullanın.

  • VARS, popülasyonun tamamına ilişkin varyansı hesaplar. Bir örneklemdeki varyansı hesaplamak için VAR işlevini kullanın.

  • VARS, her bir değerin ortalama değerden sapmasının karelerinin toplamını alır ve bu tür değerlerin sayısına böler. Bu, örneklemdeki varyans hesaplamasından farklıdır. Örneklemdeki hesaplamada, veri kümesinin boyutundan bir çıkarılarak bölünür.

İlgili Konular

VARSA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.

BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.

VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.

VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.

VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.

VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.

SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.

ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
11519939538037627756
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true