VARP

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

Esimerkkikäyttö

VARP(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VARP(A2:A100)

Syntaksi

VARP(arvo1, [arvo2, …])

  • arvo1 – Tietojoukon ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... – Muut populaatioon sisällytettävät arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka VARP-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. JAKAUMAN.VARP palauttaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • VARP ohittaa kaikki arvo-argumentit, jotka sisältävät tekstiä. Käytä VARPA-funktiota, jos haluat laskea varianssin niin, että tekstiarvojen arvoksi tulkitaan 0.

  • VARP laskee varianssin koko populaation perusteella. Jos haluat laskea varianssin otoksen perusteella, käytä VAR-funktiota.

  • VARP ottaa kunkin arvon keskiarvopoikkeaman neliöjuuren summan ja jakaa tuloksen arvojen lukumäärällä. Tämä poikkeaa varianssin laskemisesta otoksen perusteella siten, että jälkimmäinen jakaa tuloksen arvojen lukumäärällä, josta on vähennetty yksi.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?