STDSAPMAS

Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

Örnek Kullanım

STDSAPMAS(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

STDSAPMAS(A2:A100)

Söz Dizimi

STDSAPMAS(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Popülasyonun ilk değeri veya aralığı.

  • değer2, ... - Popülasyona dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • STDSAPMAS işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse STDSAPMAS işlevi #DIV/0! hatasını döndürür.

  • STDSAPMAS, değer bağımsız değişkenlerinden herhangi biri metin içeriyorsa hata döndürür. Metin değerleri 0 olarak yorumlanırken standart sapmayı hesaplamak için STDSAPMASA işlevini kullanın.

  • STDSAPMAS, popülasyonun tamamına ilişkin standart sapmayı hesaplar. Bir örneklemdeki standart sapmayı hesaplamak için STDSAPMA işlevini kullanın.

  • STDSAPMAS, varyansın kareköküne veya aynı veri kümesi kullanıldığında KAREKÖK(VARS(...)) işlevine eş değerdir.

İlgili Konular

VARSA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARS: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.

BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.

VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.

VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.

VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.

VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.

SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.

ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?