ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ODCH.STANDARD.POPUL w BigQuery

Oblicza odchylenie standardowe dla populacji wartości z kolumny danych.

Przykłady użycia

ODCH.STANDARD.POPUL(nazwa_tabeli!cena)

Składnia

ODCH.STANDARD.POPUL(kolumna)

  • kolumna – kolumna danych populacji.
Wskazówka: odchylenie standardowe powracającej populacji w wielu kolumnach nie jest obsługiwane.

Przykłady użycia

ODCH.STANDARD.POPUL(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

ODCH.STANDARD.POPUL(A2:A100)

Składnia

ODCH.STANDARD.POPUL(wartość1; [wartość2, ...])

  • wartość1 – pierwsza wartość lub zakres populacji.

  • wartość2, ... – dodatkowe wartości lub zakresy do ujęcia w populacji.

Uwagi

  • Funkcja ODCH.STANDARD.POPUL jest przystosowana do przyjęcia maksymalnie 30 argumentów, jednak Arkusze Google obsługują dowolną liczbę argumentów dla tej funkcji.

  • Jeśli łączna liczba wartości podanych jako argumenty wartość nie wynosi przynajmniej dwa, ODCH.STANDARD.POPUL zwróci błąd #DIV/0!

  • ODCH.STANDARD.POPUL zwróci błąd, jeśli jeden z argumentów wartość zawiera tekst. Aby obliczyć odchylenie standardowe przy interpretacji wartości tekstowych jako 0, należy użyć funkcji ODCH.STANDARD.POPUL.A.

  • ODCH.STANDARD.POPUL oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji. Aby obliczyć odchylenie standardowe w obrębie próby, należy użyć funkcji ODCH.STANDARDOWE.

  • ODCH.STANDARD.POPUL jest odpowiednikiem pierwiastka kwadratowego z wariancji lub funkcji PIERWIASTEK(WARIANCJA.POPUL(...)) korzystającej z tego samego zbioru danych.

Zobacz również

WARIANCJA.POPUL.A: Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, ustawiając tekstowi wartość „0”.

WARIANCJA.POPUL: Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

WARIANCJA.A: Oblicza wariancję na podstawie próby, ustawiając tekst jako wartość „0”.

WARIANCJA: Oblicza wariancję na podstawie próby.

ODCH.STANDARD.POPUL.A: Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, ustawiając dla tekstu wartość „0”.

ODCH.STANDARDOWE.A: Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próby, ustawiając tekst jako wartość „0”.

ODCH.STANDARDOWE: Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próby.

SKOŚNOŚĆ: Oblicza skośność zbioru danych, który opisuje symetrię tego zbioru danych wokół średniej.

KURTOZA: Oblicza kurtozę zbioru danych z opisem kształtu, a w szczególności „szczytowości” tego zbioru.

BD.WARIANCJA.POPUL: Zwraca wariancję całej populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL.

BD.WARIANCJA: Zwraca wariancję próby z populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL: Zwraca odchylenie standardowe całej populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL.

BD.ODCH.STANDARD: Zwraca odchylenie standardowe próby z populacji z tablicy tabelarycznej bazy danych lub zakresu za pomocą zapytania zbliżonego do zapytania SQL.

ODCH.KWADRATOWE: Oblicza sumę kwadratów wartości odchyleń na podstawie próby.

ODCH.ŚREDNIE: Oblicza średnią z odchyleń bezwzględnych od wartości średniej zbioru danych.

Przykłady

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18081189330676423261
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true