KESKIHAJONTAP (STDEVP)

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAP (BigQuery)

Laskee datasarakkeen populaation keskihajonnan.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTAP(taulukon_nimi!hinta)

Syntaksi

KESKIHAJONTAP(sarake)

  • sarake: Populaation datasarake.
Vinkki: Useiden sarakkeiden populaation keskihajonnan palauttamista ei tueta.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTA.P(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

KESKIHAJONTA.P(A2:A100)

Syntaksi

KESKIHAJONTAP(arvo1, [arvo2, ...])

  • arvo1 – Populaation ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... – Muut populaatioon sisällytettävät arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka KESKIHAJONTAP-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. KESKIHAJONTAP antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • KESKIHAJONTAP palauttaa virheen, jos jokin arvo-argumenteista sisältää tekstiä. Käytä KESKIHAJONTAPA-funktiota, jos haluat laskea keskihajonnan niin, että tekstiarvojen arvoksi tulkitaan 0.

  • KESKIHAJONTAP laskee keskihajonnan koko populaatiolle. Käytä KESKIHAJONTA-funktiota, jos haluat laskea keskihajonnan otokselle.

  • KESKIHAJONTAP on yhtä suuri kuin varianssin neliöjuuri, tai NELIÖJUURI(VARP(...)) kun käytettävä tietojoukko on sama.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko