SKEW

Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.

Örnek Kullanım

SKEW(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

SKEW(A2:A100)

Söz Dizimi

SKEW(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Veri kümesinin ilk değeri veya aralığı.

  • değer2, ... - Veri kümesine dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • SKEW işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse SKEW işlevi #DIV/0! hatasını döndürür.

  • değer bağımsız değişkenlerinde bulunan metinler yok sayılır.

  • Pozitif çarpıklık, ortalama değerin sağında, pozitif yönde uzanan daha uzun bir kuyruğu; negatif çarpıklık ise ortalama değerin solunda, negatif yönde uzanan daha uzun bir kuyruğu belirtir. Çarpıklığın sıfıra yakın olması daha simetrik dağılımlara işaret eder.

İlgili Konular

VARPA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARP: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

STDEVPA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDEVP: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDEVA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

KURT: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.

DVARP: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.

DVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.

DSTDEVP: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.

DSTDEV: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.

DEVSQ: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.

AVEDEV: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?