JAKAUMAN.VINOUS (SKEW)

Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

Esimerkkikäyttö

JAKAUMAN.VINOUS(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

JAKAUMAN.VINOUS(A2:A100)

Syntaksi

JAKAUMAN.VINOUS(arvo1; [arvo2, ...])

  • arvo1 – Tietojoukon ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2, ... – Tietojoukon muut arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka JAKAUMAN.VINOUS-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. JAKAUMAN.VINOUS antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • arvo-argumenteissa olevat tekstit ohitetaan.

  • Positiivinen vinous merkitsee, että jakauma on keskiarvon oikealle puolelle vino, kun taas negatiivinen vinous merkitsee vasemmalle vinoa jakaumaa. Jakauma on sitä symmetrisempi, mitä lähempänä nollaa vinouskerroin on.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?