ARVON.MUKAAN (RANK)

Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

Esimerkkikäyttö

ARVON.MUKAAN(A2;A2:A100)

ARVON.MUKAAN(4;A2:A100;1)

Syntaksi

ARVON.MUKAAN(arvo; data; [on_nouseva])

  • arvo – Arvo, jonka sijoitus määritetään.

    • Jos data ei sisällä arvo-argumenttia missään solussa tai elementissä, ARVON.MUKAAN palauttaa #N/A-virheen.
  • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.

  • on_nouseva[ VALINNAINEN – oletuksena 0 ] Määrittää, huomioidaanko data-argumentin arvot laskevassa vai nousevassa järjestyksessä.

    • Jos se on 0, data-argumentin suurin arvo on sijoitukseltaan 1; jos se on 1, data-argumentin pienin arvo on sijoitukseltaan 1.

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko