ARVON.MUKAAN (RANK)

Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

Esimerkkikäyttö

ARVON.MUKAAN(A2;A2:A100)

ARVON.MUKAAN(4;A2:A100;1)

Syntaksi

ARVON.MUKAAN(arvo; data; [on_nouseva])

  • arvo – Arvo, jonka sijoitus määritetään.

    • Jos data ei sisällä arvo-argumenttia missään solussa tai elementissä, ARVON.MUKAAN palauttaa #N/A-virheen.
  • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.

  • on_nouseva[ VALINNAINEN – oletuksena 0 ] Määrittää, huomioidaanko data-argumentin arvot laskevassa vai nousevassa järjestyksessä.

    • Jos se on 0, data-argumentin suurin arvo on sijoitukseltaan 1; jos se on 1, data-argumentin pienin arvo on sijoitukseltaan 1.

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?