POISSON.JAKAUMA (POISSON.DIST)

Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle.

Esimerkkikäyttö

POISSON.JAKAUMA(2,4;1;EPÄTOSI)

POISSON.JAKAUMA(A2;A3;TOSI)

Syntaksi

POISSON.JAKAUMA(x; keskiarvo; kumulatiivinen)

  • x – Poissonin jakaumafunktion syötetty arvo.

  • keskiarvo – Poissonin jakaumafunktion keskiarvo (myy).

  • kumulatiivinen – Ilmaisee, käytetäänkö Poissonin jakauman kertymäfunktiota jakaumafunktion sijaan.

Huomautuksia

  • Poissonin jakaumafunktion avulla lasketaan yleensä tapahtumien määrää tietyllä aikavälillä ja tietyllä keskiarvolla. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi verkkopaketit tai kirjautumisyritykset.

  • Jos kumulatiivinen on TOSI, POISSON.JAKAUMA palauttaa sen todennäköisyyden, jolla tapahtumia on x tai vähemmän. Muussa tapauksessa se palauttaa, millä todennäköisyydellä tapahtumia on täsmälleen x.

  • Voit suorittaa tämän funktion komennoilla POISSON tai POISSON.JAKAUMA. 

Katso myös

WEIBULL: Palauttaa Weibullin jakauman funktion arvon (tai Weibullin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle muodolle ja asteikolle.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA: Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?