YÜZDERANK (PERCENTRANK)

Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

Örnek Kullanım

YÜZDERANK(A2:A100;A2)

YÜZDERANK(A2:A100;1)

Söz Dizimi

YÜZDERANK(veriler; değer)

  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

  • değer - Yüzde sıralaması belirlenecek değer.

    • veriler herhangi bir hücrede veya elemanda değer'i içermiyorsa YÜZDERANK işlevi #YOK hatası döndürür.

Ayrıca Bkz:

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?