PROSENTTIJÄRJESTYS (PERCENTRANK)

Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

Esimerkkikäyttö

PROSENTTIJÄRJESTYS(A2:A100;A2)

PROSENTTIJÄRJESTYS(A2:A100;1;7)

Syntaksi

PROSENTTIJÄRJESTYS(data; arvo; [merkitsevät_numerot])

  • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.
  • arvo – Arvo, jonka prosentuaalinen sijoitus määritetään.
  • merkitsevät_numerot[ VALINNAINEN – oletuksena 3 ] – Laskennassa käytettävien merkitsevien numeroiden määrä.

Huomautuksia

  • Jos data ei sisällä arvo-argumenttia missään solussa tai elementissä, PROSENTTIJÄRJESTYS palauttaa #N/A-virheen.
  • Jos annettu merkitsevät_numerot on pienempi tai yhtä suuri kuin 0, tämä arvo ohitetaan ja sen sijaan käytetään merkitsevien numeroiden oletusarvoa.

Katso myös

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS: Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo sisältyy.

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK: Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo ei sisälly.

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?