YÜZDEBİRLİK (PERCENTILE)

Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

Örnek Kullanım

YÜZDEBİRLİK(A2:A100;A2)

YÜZDEBİRLİK(A2:A100;0,67)

Söz Dizimi

YÜZDEBİRLİK(veriler; persentil)

  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

  • persentil - veriler içindeki değeri hesaplanıp döndürülecek olan persentil.

Notlar

  • YÜZDEBİRLİK tarafından döndürülen değer veriler kümesinin üyesi olmayabilir. Çünkü bu işlev, alfa persentili hesaplamak için değerlerin ortalamasını hesaplar.

  • 50'inci persentil, yani persentil'i 0,5 olarak ayarlamak, aynı veri kümesiyle ORTANCA işlevini kullanmaya eş değerdir.

Ayrıca Bkz:

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?