PEARSON

Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r.

Esimerkkikäyttö

PEARSON(A2:A100;B2:B100)

Syntaksi

PEARSON(data_y; data_x)

  • data_y – Riippuvan datan taulukkoa tai matriisia edustava väli.

  • data_x – Riippumattoman datan taulukkoa tai matriisia edustava väli.

Huomautuksia

  • arvo-argumenteissa olevat tekstit ohitetaan.

  • PEARSON on KORRELAATIO-funktion synonyymi.

Katso myös

KESKIVIRHE: Laskee ennustetun y-arvon keskivirheen data-aineiston regression kullekin x-arvolle.

KULMAKERROIN: Laskee suoran kaltevuuden data-aineiston lineaarisen regression perusteella.

PEARSON.NELIÖ: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r neliön.

LEIKKAUSPISTE: Laskee y-akselin arvon, jossa data-aineiston lineaarisesta regressiosta saatu suora leikkaa y-akselin (x=0).

ENNUSTE: Laskee y-odotusarvon määritetylle x-arvolle data-aineiston lineaarisen regression perusteella.

FISHER.KÄÄNT: Palauttaa määritetyn arvon käänteisen Fisher-muunnoksen.

FISHER: Palauttaa määritetyn arvon Fisher-muunnoksen.

KOVARIANSSI: Laskee data-aineiston kovarianssin.

KORRELAATIO: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
35