NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT (NORMSINV)

Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

Esimerkkikäyttö

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT(0,75)

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT(A2)

Syntaksi

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT(x)

  • x – Tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion syötetty arvo.

Huomautuksia

  • "Tavallinen" normaalijakaumafunktio on normaalijakaumafunktio, jossa keskiarvo on 0 ja varianssi (ja siten keskihajonta) on 1.
  • x-argumentin on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1. Muussa tapauksessa funktio palauttaa #NUM!-virheen.

Katso myös

WEIBULL: Palauttaa Weibullin jakauman funktion arvon (tai Weibullin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle muodolle ja asteikolle.

POISSON: Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA: Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?