ZTEST

Standart dağılımla Z testinin çift kuyruklu P değerini döndürür.

Örnek Kullanım

ZTEST(A2:A100;B2)

ZTEST({1;2;3;4;5;6};5,5;1,2)

Söz Dizimi

ZTEST(veriler; değer; [standart_sapma])

  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

  • değer - Z testinde kullanılacak test istatistiği.

  • standart_sapma - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Z testi için varsayılacak standart sapma. Sağlanmazsa STDSAPMA(veriler) hesaplanır.

Notlar

  • ZTEST tarafından döndürülen P değeri, rastgele oluşturulmuş örneklemin (verilerle aynı boyutta), orijinal veri kümesininkinden daha büyük bir ortalama değer'ine sahip olma olasılığıdır.
  • Bu işlevi gerçekleştirmek için ZTEST veya Z.TEST kullanılabilir. 

İlgili Konular

NORMSDAĞ: Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

GÜVENİRLİK: Normal dağılımda güven aralığının yarısının genişliğini hesaplar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü