ZTEST

Standart dağılımla Z testinin çift kuyruklu P değerini döndürür.

Örnek Kullanım

ZTEST(A2:A100;B2)

ZTEST({1;2;3;4;5;6};5,5;1,2)

Söz Dizimi

ZTEST(veriler; değer; [standart_sapma])

  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

  • değer - Z testinde kullanılacak test istatistiği.

  • standart_sapma - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Z testi için varsayılacak standart sapma. Sağlanmazsa STDSAPMA(veriler) hesaplanır.

Notlar

  • ZTEST tarafından döndürülen P değeri, rastgele oluşturulmuş örneklemin (verilerle aynı boyutta), orijinal veri kümesininkinden daha büyük bir ortalama değer'ine sahip olma olasılığıdır.
  • Bu işlevi gerçekleştirmek için ZTEST veya Z.TEST kullanılabilir. 

İlgili Konular

NORMSDAĞ: Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

GÜVENİRLİK: Normal dağılımda güven aralığının yarısının genişliğini hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?