VARPA

Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

Esimerkkikäyttö

VARPA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VARPA(A2:A100)

Syntaksi

VARPA(arvo1; [arvo2; …])

  • arvo1 – Populaation ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... – Muut populaatioon sisällytettävät arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka VARPA-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi, VARPA antaa #NUM!-virheilmoituksen.

  • VARPA asettaa laskennallisia tarkoituksia varten kohdattujen tekstiarvojen arvoksi 0. Palauta virheilmoitus tekstiä kohdattaessa käyttämällä VARP-funktiota.

  • VARPA laskee varianssin koko populaation perusteella. Jos haluat laskea varianssin otoksen perusteella, käytä VARA-funktiota.

  • VARPA ottaa kunkin arvon keskiarvopoikkeaman neliöjuuren summan ja jakaa tuloksen arvojen lukumäärällä. Tämä poikkeaa varianssin laskemisesta otoksen perusteella siten, että jälkimmäinen jakaa tuloksen arvojen lukumäärällä, josta on vähennetty yksi.

Katso myös

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
4120507670536773155
true
Ohjekeskushaku
true
true
true