VARA

Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

Örnek Kullanım

VARA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VARA(A2:A100)

Söz Dizimi

VARA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Örneklemin ilk değeri veya aralığı.

  • değer2, ... - Örnekleme dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • VARA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse VARA işlevi #DIV/0! hatası döndürür.

  • VARA, karşılaşılan her bir metin değeri hesaplama amacı doğrultusunda 0 olarak ayarlar. Metinle karşılaşılması halinde hata döndürülmesi için VAR işlevini kullanın.

  • VARA bir örnekleme ilişkin varyansı hesaplar. Popülasyonun tamamındaki varyansı hesaplamak için VARPA işlevini kullanın.

  • VARA, her bir değerin ortalama değerden sapmasının karelerinin toplamını alır ve bu tür değerlerin sayısı eksi bire böler. Bu, popülasyonun tamamındaki varyans hesaplamasından farklıdır. Tüm popülasyondaki hesaplamada, bir çıkarılmadan veri kümesinin boyutuna bölünür.

İlgili Konular

VARPA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARP: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.

BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.

VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.

VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.

VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.

VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.

SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.

ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
17041680119820926572
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true