VARA

Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

Esimerkkikäyttö

VARA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VARA(A2:A100)

Syntaksi

VARA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 - Otoksen ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... – Otoksen muut arvot tai välit.

Muistiinpanot

  • Vaikka VARA-funktion argumenttien enimmäismääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi, VARA palauttaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • VARA asettaa laskennallisia tarkoituksia varten kohdattujen tekstiarvojen arvoksi 0. Jos haluat palauttaa virheilmoituksen tekstiä kohdattaessa, käytä VAR-funktiota.

  • VARA laskee otoksen varianssin. Jos haluat laskea koko populaation varianssin, käytä VARPA-funktiota.

  • VARA ottaa kunkin arvon keskiarvopoikkeaman neliöjuurien summan ja jakaa arvojen lukumäärällä, josta on vähennetty yksi. Tämä eroaa koko populaation varianssin laskemisesta siten, että jälkimmäisessä jaetaan arvojen kokonaismäärällä, josta ei vähennetä yhtä.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?