VAR

Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

BigQuery için VAR

Bir veri sütununun örneklem varyansını hesaplar.

Örnek Kullanım

=VAR(tablo_adı!ücret)

Söz Dizimi

VAR(sütun)

  • sütun: Örneklemin veri sütunudur.
İpucu: Birden çok sütunda örneklem varyansı döndürülmesi desteklenmez.

Örnek Kullanım

VAR(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VAR(A2:A100)

Söz Dizimi

VAR(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Örneklemin ilk değeri veya aralığı.

  • değer2, ... - Örnekleme dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • VAR işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • Değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse VAR işlevi #DIV/0! hatası döndürür.

  • VAR işlevi, value (değer) bağımsız değişkenlerinin tümü metin olduğunda hata döndürür. Metin değerleri 0 olarak yorumlanırken varyansı hesaplamak için VARA işlevini kullanın.

  • VAR bir örneklemin varyansını hesaplar. Popülasyonun tamamındaki varyansı hesaplamak için VARS işlevini kullanın.

  • VAR işlevi, her bir değerin ortalama değerden sapmasının karelerinin toplamını alır ve bu tür değerlerin sayısı eksi bire böler. Bu, popülasyonun tamamındaki varyans hesaplamasından farklıdır. Tüm popülasyondaki hesaplamada, bir çıkarılmadan veri kümesinin boyutuna bölünür.

İlgili Konular

VARSA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARS: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.

BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.

VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.

VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.

VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.

VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.

SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.

ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü