VAR

Laskee varianssin otoksen perusteella.

Esimerkkikäyttö

VAR(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

VAR(A2:A100)

Syntaksi

VAR(arvo1; [arvo2; …])

  • arvo1 – Otoksen ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2, ... – Otoksen muut arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka VAR-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi, VAR antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • VAR palauttaa virheen, jos kaikki arvo-argumentit ovat tekstiä. Käytä VARA-funktiota, jos haluat laskea varianssin niin, että tekstiarvojen arvoksi tulkitaan 0.

  • VAR laskee otoksen varianssin. Jos haluat laskea koko populaation varianssin, käytä VARP-funktiota.

  • VAR ottaa kunkin arvon keskiarvopoikkeaman neliöjuurien summan ja jakaa arvojen lukumäärällä, josta on vähennetty yksi. Tämä eroaa koko populaation varianssin laskemisesta siten, että jälkimmäisessä jaetaan arvojen kokonaismäärällä, josta ei vähennetä yhtä.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?