KESKIHAJONTAPA (STDEVPA)

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTAPA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

KESKIHAJONTAPA(A2:A100)

Syntaksi

KESKIHAJONTAPA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Populaation ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... – Muut populaatioon sisällytettävät arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka KESKIHAJONTAPA-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. KESKIHAJONTAPA antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • KESKIHAJONTAPA asettaa laskennallisia tarkoituksia varten kohdattujen tekstiarvojen arvoksi 0. Palauta virheilmoitus tekstiä kohdattaessa käyttämällä KESKIHAJONTAP-funktiota.

  • KESKIHAJONTAPA laskee keskihajonnan koko populaatiolle. Käytä KESKIHAJONTA-funktiota, jos haluat laskea keskihajonnan otokselle.

  • KESKIHAJONTAPA on yhtä suuri kuin varianssin neliöjuuri tai NELIÖJUURI(VARPA(...)), jonka käytettävä tietojoukko on sama.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?