KESKIHAJONTAPA (STDEVPA)

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTAPA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

KESKIHAJONTAPA(A2:A100)

Syntaksi

KESKIHAJONTAPA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Populaation ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... – Muut populaatioon sisällytettävät arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka KESKIHAJONTAPA-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. KESKIHAJONTAPA antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • KESKIHAJONTAPA asettaa laskennallisia tarkoituksia varten kohdattujen tekstiarvojen arvoksi 0. Palauta virheilmoitus tekstiä kohdattaessa käyttämällä KESKIHAJONTAP-funktiota.

  • KESKIHAJONTAPA laskee keskihajonnan koko populaatiolle. Käytä KESKIHAJONTA-funktiota, jos haluat laskea keskihajonnan otokselle.

  • KESKIHAJONTAPA on yhtä suuri kuin varianssin neliöjuuri tai NELIÖJUURI(VARPA(...)), jonka käytettävä tietojoukko on sama.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTA: STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
13620718024293915697
true
Ohjekeskushaku
true
true
true