STDSAPMA

Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

BigQuery için STDSAPMA

Bir veri sütununun örnek standart sapmasını hesaplar.

Örnek Kullanım

STDSAPMA(tablo_adı!fiyat)

Söz Dizimi

STDSAPMA(sütun)

  • sütun: Örneğin veri sütunudur.

İpucu: Birden fazla sütunda örnek standart sapma döndürülmesi desteklenmez.

Örnek Kullanım

SKEW(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

STDEV(A2:A100)

Söz Dizimi

STDSAPMA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1: Örneğin ilk değeri veya aralığı.

  • değer2, ... [ İSTEĞE BAĞLI ]: Örneğe dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • STDSAPMA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • Değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse STDSAPMA işlevi #DIV/0! hatası döndürür.

  • STDSAPMA, değer bağımsız değişkenlerinden herhangi biri metin içeriyorsa hata döndürür. değer bağımsız değişkenlerinden herhangi biri metin içeren bir hücreye başvuruyorsa bu hücreler yoksayılır. Metin değerleri 0 olarak yorumlanırken standart sapmayı hesaplamak için STDSAPMAA işlevini kullanın.

  • STDSAPMA bir örneğe ilişkin standart sapmayı hesaplar. Popülasyonun tamamındaki standart sapmayı hesaplamak için STDSAPMAS işlevini kullanın.

  • STDSAPMA, varyansın kareköküne veya aynı veri kümesi kullanıldığında KAREKÖK(VAR(...)) işlevine eş değerdir.

İlgili Konular

VARSA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARS: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMAA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.

BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.

VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.

VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.

VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.

VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.

SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.

ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
9237953685597105484
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true