KESKIHAJONTA (STDEV)

STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTA (BigQuery)

Laskee datasarakkeen otoksen keskihajonnan.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTA(taulukon_nimi!hinta)

Syntaksi

KESKIHAJONTA(sarake)

  • sarake: Otoksen datasarake.

Vinkki: Useiden sarakkeiden otoksen keskihajonnan palauttamista ei tueta.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

KESKIHAJONTA(A2:A100)

Syntaksi

KESKIHAJONTA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Otoksen ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... - [ VALINNAINEN ] – Otoksen muut arvot tai välit.

Huomioitavaa

  • Vaikka KESKIHAJONTA-funktion argumenttien enimmäismääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi, KESKIHAJONTA palauttaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • KESKIHAJONTA palauttaa virheen, jos jokin arvo-argumenteista sisältää tekstiä. Jos jokin arvo-argumenteista viittaa soluun, joka sisältää tekstiä, kyseiset solut ohitetaan. Käytä KESKIHAJONTAA-funktiota, jos haluat laskea keskihajonnan niin, että tekstiarvojen arvoksi tulkitaan 0.

  • KESKIHAJONTA laskee otoksen keskihajonnan. Jos haluat laskea koko populaation keskihajonnan, käytä KESKIHAJONTAP-funktiota.

  • KESKIHAJONTA on yhtä suuri kuin varianssin neliöjuuri tai NELIÖJUURI(VAR(...)), kun käytettävä data-aineisto on sama.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko