KESKIHAJONTA (STDEV)

STDEV-funktio laskee keskihajonnan otoksen perusteella.

Esimerkkikäyttö

KESKIHAJONTA(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

KESKIHAJONTA(A2:A100)

Syntaksi

KESKIHAJONTA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Otoksen ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2; ... - [ VALINNAINEN ] – Otoksen muut arvot tai välit.

Huomioitavaa

  • Vaikka KESKIHAJONTA-funktion argumenttien enimmäismääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi, KESKIHAJONTA palauttaa #DIV/0!-virheilmoituksen.

  • KESKIHAJONTA palauttaa virheen, jos jokin arvo-argumenteista sisältää tekstiä. Jos jokin arvo-argumenteista viittaa soluun, joka sisältää tekstiä, kyseiset solut ohitetaan. Käytä KESKIHAJONTAA-funktiota, jos haluat laskea keskihajonnan niin, että tekstiarvojen arvoksi tulkitaan 0.

  • KESKIHAJONTA laskee otoksen keskihajonnan. Jos haluat laskea koko populaation keskihajonnan, käytä KESKIHAJONTAP-funktiota.

  • KESKIHAJONTA on yhtä suuri kuin varianssin neliöjuuri tai NELIÖJUURI(VAR(...)), kun käytettävä data-aineisto on sama.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?