KÜÇÜK (SMALL)

Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

Örnek Kullanım

KÜÇÜK(A2:B100;4)

KÜÇÜK(A2:B100;C2)

Söz Dizimi

KÜÇÜK(veriler; n)

  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

  • n - Döndürülecek elemanın en küçükten en büyüğe doğru sıralaması.

    • Örneğin, n'yi 4 olarak ayarlamak KÜÇÜK işlevinin veriler'den 4'üncü en küçük elemanı döndürmesine neden olur.

Ayrıca Bkz:

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?