KULMAKERROIN (SLOPE)

Laskee suoran kaltevuuden data-aineiston lineaarisen regression perusteella.

Esimerkkikäyttö

KULMAKERROIN(A2:A100;B2:B100)

Syntaksi

KULMAKERROIN(data_y; data_x)

  • data_y – Riippuvan datan taulukkoa tai matriisia edustava väli.

  • data_x – Riippumattoman datan taulukkoa tai matriisia edustava väli.

Huomautuksia

  • arvo-argumenteissa olevat tekstit ohitetaan.

Katso myös

KESKIVIRHE: Laskee ennustetun y-arvon keskivirheen data-aineiston regression kullekin x-arvolle.

PEARSON.NELIÖ: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r neliön.

PEARSON: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r.

LEIKKAUSPISTE: Laskee y-akselin arvon, jossa data-aineiston lineaarisesta regressiosta saatu suora leikkaa y-akselin (x=0).

ENNUSTE: Laskee y-odotusarvon määritetylle x-arvolle data-aineiston lineaarisen regression perusteella.

KOVARIANSSI: Laskee data-aineiston kovarianssin.

KORRELAATIO: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?