DÖRTTEBİRLİK (QUARTILE)

Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

Örnek Kullanım

DÖRTTEBİRLİK(A2:A100;3)

DÖRTTEBİRLİK(A2:A100;B2)

Söz Dizimi

DÖRTTEBİRLİK(veriler; dörtte_birlik_kısmın_numarası)

 • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

 • dörtte_birlik_kısmın_numarası - Döndürülecek dörtte birlik kısım değeri.

  • 0, veriler'deki en düşük değeri döndürür (%0 işareti).

  • 1, verilerde ilk dörtte birlik kısma en yakın değeri döndürür (%25 işareti).

  • 2, veriler'de ortanca değere en yakın değeri döndürür (%50 işareti).

  • 3, verilerde üçüncü dörtte birlik kısma en yakın değeri döndürür (%75 işareti).

  • 0, veriler'deki en yüksek değeri döndürür (%100 işareti).

Ayrıca Bkz:

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
35
false