DÖRTTEBİRLİK (QUARTILE)

Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

Örnek Kullanım

DÖRTTEBİRLİK(A2:A100;3)

DÖRTTEBİRLİK(A2:A100;B2)

Söz Dizimi

DÖRTTEBİRLİK(veriler; dörtte_birlik_kısmın_numarası)

 • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.

 • dörtte_birlik_kısmın_numarası - Döndürülecek dörtte birlik kısım değeri.

  • 0, veriler'deki en düşük değeri döndürür (%0 işareti).

  • 1, verilerde ilk dörtte birlik kısma en yakın değeri döndürür (%25 işareti).

  • 2, veriler'de ortanca değere en yakın değeri döndürür (%50 işareti).

  • 3, verilerde üçüncü dörtte birlik kısma en yakın değeri döndürür (%75 işareti).

  • 0, veriler'deki en yüksek değeri döndürür (%100 işareti).

Ayrıca Bkz:

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?