NELJÄNNES-funktio (QUARTILE)

Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

Esimerkkikäyttö

NELJÄNNES(A2:A100;3)

NELJÄNNES(A2:A100;B2)

Syntaksi

NELJÄNNES(data; kvartiilin_numero)

 • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.

 • kvartiilin_numero – Osoittaa, minkä kvartiilin arvo palautetaan.

  • 0 palauttaa data-aineiston pienimmän arvon (0 prosentin kohta).

  • 1 palauttaa data-aineiston arvon, joka on lähimpänä ensimmäistä kvartiilia (25 prosentin kohta).

  • 2 palauttaa data-aineiston arvon, joka on lähimpänä mediaania (50 prosentin kohta).

  • 3 palauttaa data-aineiston arvon, joka on lähimpänä kolmatta kvartiilia (75 prosentin kohta).

  • 4 palauttaa data-aineiston suurimman arvon (100 prosentin kohta).

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?