TODENNÄKÖISYYS (PROB)

Annettu arvojoukko ja sitä vastaavat todennäköisyydet. Toiminto laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo löytyy kahden raja-arvon välistä.

Esimerkkikäyttö

TODENNÄKÖISYYS({1;2;3;4};{0,25;0,25;0,25;0,25};3)

TODENNÄKÖISYYS(A2:A100;B2:B100;C2;C3)

Syntaksi

TODENNÄKÖISYYS(data; todennäköisyydet; alin_arvo; [ylin_arvo])

  • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.

  • todennäköisyydet – data-argumenttia vastaavat todennäköisyydet sisältävä taulukko tai väli.

    • todennäköisyydet-argumentin jokaisen arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 1.
  • alin_arvo – Alin raja-arvo arvovälillä, josta todennäköisyys lasketaan.

  • ylin_arvo[ VALINNAINEN – oletuksena alin_arvo ] – Ylin raja-arvo arvovälillä, josta todennäköisyys lasketaan.

    • Jos ylin_arvo jätetään pois, TODENNÄKÖISYYS laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo on täsmälleen sama kuin alin_arvo.

Huomautuksia

  • data- ja todennäköisyydet-argumenttien on sisällettävä yhtä monta arvoa.

Katso myös

BINOMIJAKAUMA.KRIT: Laskee pienimmän arvon, jonka kumulatiivinen binomijakauma on suurempi tai yhtä suuri kuin määritetty kriteeri.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?