TODENNÄKÖISYYS (PROB)

Annettu arvojoukko ja sitä vastaavat todennäköisyydet. Toiminto laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo löytyy kahden raja-arvon välistä.

Esimerkkikäyttö

TODENNÄKÖISYYS({1;2;3;4};{0,25;0,25;0,25;0,25};3)

TODENNÄKÖISYYS(A2:A100;B2:B100;C2;C3)

Syntaksi

TODENNÄKÖISYYS(data; todennäköisyydet; alin_arvo; [ylin_arvo])

  • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.

  • todennäköisyydet – data-argumenttia vastaavat todennäköisyydet sisältävä taulukko tai väli.

    • todennäköisyydet-argumentin jokaisen arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 1.
  • alin_arvo – Alin raja-arvo arvovälillä, josta todennäköisyys lasketaan.

  • ylin_arvo[ VALINNAINEN – oletuksena alin_arvo ] – Ylin raja-arvo arvovälillä, josta todennäköisyys lasketaan.

    • Jos ylin_arvo jätetään pois, TODENNÄKÖISYYS laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo on täsmälleen sama kuin alin_arvo.

Huomautuksia

  • data- ja todennäköisyydet-argumenttien on sisällettävä yhtä monta arvoa.

Katso myös

BINOMIJAKAUMA.KRIT: Laskee pienimmän arvon, jonka kumulatiivinen binomijakauma on suurempi tai yhtä suuri kuin määritetty kriteeri.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko