PERMÜTASYON (PERMUT)

Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin sıralama gözetilerek kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnek Kullanım

PERMÜTASYON(4;2)

PERMÜTASYON(A2;B2)

Söz Dizimi

PERMÜTASYON(n; k)

  • n - Seçim yapılacak nesne havuzunun boyutu.

  • k - Seçilecek nesne sayısı.

Notlar

  • PERMÜTASYON, genelde nPk ile gösterilen standart bir kombinasyon işlevidir. Bu, KOMBİNASYON işlevine benzerdir. Tek fark, permütasyonlarda, elde edilen seçili alt küme yerine seçim sırası dikkate alınır.

Ayrıca Bkz:

ÇOKTERİMLİ: Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR: Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür.

ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.

KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?