PERMUTAATIO (PERMUT)

Palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän, jossa objektien järjestys on huomioitu.

Esimerkkikäyttö

PERMUTAATIO(4;2)

PERMUTAATIO(A2;B2)

Syntaksi

PERMUTAATIO(n; k)

  • n – Objektijoukon koko, josta valinta tehdään.

  • k – Valittavien objektien määrä.

Huomautuksia

  • PERMUTAATIO on vakiokombinaatiofunktio, joka merkitään yleensä muodossa nPk. Se muistuttaa KOMBINAATIO-funktiota, mutta permutaatiossa valitun osajoukon lisäksi myös valintajärjestyksellä on merkitystä.

Katso myös

MULTINOMI: Palauttaa arvojen kertomien tulolla jaetun arvojen summan kertoman.

KERTOMA.OSA: Palauttaa luvun osakertoman.

KERTOMA: KERTOMA-funktio palauttaa luvun kertoman.

KOMBINAATIO: KOMBINAATIO-funktio palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?