NEGBİNOMDAĞ (NEGBINOMDIST)

Bağımsız denemelerde başarı olasılığı verildiğinde belirli sayıda başarılı sonuçtan önce belirli sayıda başarısız sonuç çekme olasılığını hesaplar.

Örnek Kullanım

NEGBİNOMDAĞ(4;2;0,1)

NEGBİNOMDAĞ(A2;A3;A4)

Söz Dizimi

NEGBİNOMDAĞ(başarısızlık_sayısı; başarı_sayısı; başarı_olasılığı)

  • başarısızlık_sayısı - Modelleme başarısızlıklarının sayısı.

  • başarı_sayısı - Modelleme başarılarının sayısı.

  • başarı_olasılığı - Bir denemedeki başarı olasılığı.

Notlar

  • NEGBİNOMDAĞ negatif binom dağılımını modeller. Negatif binom dağılımı binom dağılımıyla ilgilidir. Tek fark, başarı sayısı sabitken deneme sayısı değişkendir.

Ayrıca Bkz:

WEIBULL: Belirtilen bir şekil ve ölçek için Weibull dağılımı işlevinin (veya Weibull kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür.

POISSON: Belirtilen bir değer ve ortalama için Poisson dağılımı işlevinin (veya Poisson kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür.

NORMSIN: Belirtilen bir değer için ters standart normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMSDAĞ: Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMTERS: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için ters normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

LOGNORMDAĞ: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

LOGTERS: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre ters log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

HİPERGEOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyulmadan).

ÜSTELDAĞ: Belirtilen bir değerdeki belirli bir lambdayla üstel dağılım işlevinin değerini döndürür.

BİNOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak).

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?