MOODI (MODE)

Palauttaa data-aineistossa useimmin esiintyvän arvon.

Esimerkkikäyttö

MOODI(A2:A100;B2:B100;4;26)

MOODI(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

MOODI(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen arvo tai väli, joka otetaan huomioon yleisyyden laskennassa.

  • arvo2; …[ VALINNAINEN] – Muut arvot tai välit, jotka otetaan huomioon yleisyyden laskennassa.

Huomautuksia

  • Vaikka MOODI-funktion argumenttien enimmäismääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

Katso myös

TLASKEA: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut arvot sekä tekstin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TLASKE: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut numeeriset arvot SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

COUNTUNIQUE: Laskee määritettyjen arvojen ja välien luettelossa olevien yksilöllisten arvojen määrän.

LASKE.JOS: Palauttaa välin ehdollisten elementtien määrän.

LASKE.TYHJÄT: Palauttaa tyhjien solujen määrän annetulla välillä.

LASKE.A:

Palauttaa data-aineiston arvojen määrän.

Palauttaa data-aineiston arvojen määrän.

LASKE:

Palauttaa data-aineiston numeeristen arvojen määrän.

Palauttaa data-aineiston numeeristen arvojen määrän.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko