MOODI (MODE)

Palauttaa data-aineistossa useimmin esiintyvän arvon.

Esimerkkikäyttö

MOODI(A2:A100;B2:B100;4;26)

MOODI(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

MOODI(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen arvo tai väli, joka otetaan huomioon yleisyyden laskennassa.

  • arvo2; …[ VALINNAINEN] – Muut arvot tai välit, jotka otetaan huomioon yleisyyden laskennassa.

Huomautuksia

  • Vaikka MOODI-funktion argumenttien enimmäismääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

Katso myös

TLASKEA: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut arvot sekä tekstin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TLASKE: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut numeeriset arvot SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

COUNTUNIQUE: Laskee määritettyjen arvojen ja välien luettelossa olevien yksilöllisten arvojen määrän.

LASKE.JOS: Palauttaa välin ehdollisten elementtien määrän.

LASKE.TYHJÄT: Palauttaa tyhjien solujen määrän annetulla välillä.

LASKE.A:

Palauttaa data-aineiston arvojen määrän.

Palauttaa data-aineiston arvojen määrän.

LASKE:

Palauttaa data-aineiston numeeristen arvojen määrän.

Palauttaa data-aineiston numeeristen arvojen määrän.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?