ORTANCA (MEDIAN)

Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

Örnek Kullanım

ORTANCA(A2:A100;B2:B100;4;26)

ORTANCA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

ORTANCA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Ortanca değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Ortanca değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • ORTANCA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenlerinde karşılaşılan metinler göz ardı edilir.

  • ORTANCA, veri kümesindeki değer sayısı tek sayı ise ortadaki değeri döndürür. Birleştirilmiş değer bağımsız değişkenlerindeki değer sayısı tek sayı ise ORTANCA ortadaki iki değerin ortalamasını hesaplar.

  • ORTANCA, ortalama değeri değil veri kümesinde ortadaki değeri bulur. Ortalama değeri bulmak için ORTALAMA veya ORTALAMAA işlevini kullanın.

Ayrıca Bkz:

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü