ORTANCA (MEDIAN)

Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

Örnek Kullanım

ORTANCA(A2:A100;B2:B100;4;26)

ORTANCA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

ORTANCA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Ortanca değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Ortanca değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • ORTANCA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenlerinde karşılaşılan metinler göz ardı edilir.

  • ORTANCA, veri kümesindeki değer sayısı tek sayı ise ortadaki değeri döndürür. Birleştirilmiş değer bağımsız değişkenlerindeki değer sayısı tek sayı ise ORTANCA ortadaki iki değerin ortalamasını hesaplar.

  • ORTANCA, ortalama değeri değil veri kümesinde ortadaki değeri bulur. Ortalama değeri bulmak için ORTALAMA veya ORTALAMAA işlevini kullanın.

Ayrıca Bkz:

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?