MEDIAANI (MEDIAN)

Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

Esimerkkikäyttö

MEDIAANI(A2:A100;B2:B100;4;26)

MEDIAANI(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

MEDIAANI(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen mediaaniarvon laskennassa huomioitava arvo tai väli.

  • arvo2; …[ VALINNAINEN ] – Muut mediaaniarvon laskennassa huomioitavat arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka MEDIAANI-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • arvo-argumenteissa olevat tekstit ohitetaan.

  • MEDIAANI palauttaa keskimmäisen arvon, jos data-aineisto sisältää parittoman määrän arvoja. Jos arvo-argumentit sisältävät yhdessä parillisen määrän arvoja, MEDIAANI interpoloi kahden keskimmäisen arvon väliin.

  • MEDIAANI hakee data-aineiston keskimmäisen arvon, ei keskiarvoa. Jos haluat laskea keskiarvon, käytä KESKIARVO- tai KESKIARVOA-funktiota.

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?