MİN

Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

BigQuery için MİN

Bir veri sütunundaki minimum değeri döndürür.

Örnek Kullanım

MİN(tablo_adı!fiyat)

Söz Dizimi

MİN(sütun)

  • sütun: Minimum değer hesaplanırken dikkate alınacak veri sütunudur.

İpucu: En düşük değerin birden fazla sütunda döndürülmesi desteklenmez.

Örnek Kullanım

MIN(A2:A100;B2:B100;4;26)

MIN(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

MİN(değer1; [değer2; ...])

  • değer1: En düşük değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2, ... [ İSTEĞE BAĞLI ]: En düşük değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • MİN işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenlerinin her biri; hücre, sayı veya sayı içeren bir aralık olmalıdır. Sayı veya aralık içermeyen hücreler yoksayılır. Metin değerlerinin girilmesi, MİN işlevinin #VALUE! hatası döndürmesine neden olur. Metin değerlerine izin vermek için MİNA işlevini kullanın.

İlgili Konular

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
2016656219151724490
true
Yardı