MAKSA (MAXA)

Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

Esimerkkikäyttö

MAKSA(A2:A100;B2:B100;4;26)

MAKSA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

MAKSA(arvo1; [arvo2, ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen suurimman arvon laskennassa huomioitava arvo tai väli.

  • arvo2, ...[ VALINNAINEN ] – Muut suurimman arvon laskennassa huomioitavat arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka MAKSA-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Funktion toiminnan kannalta kaikkien arvo-argumenteille annettujen tekstimuotoisten arvojen numeerinen arvo on 0.

  • Jos argumentti sisältää virhearvoja tai tekstiä, jota ei voi muuttaa numeroiksi, tuloksena on virhe.

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko