MAK

Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BigQuery için MAK

Bir veri sütunundaki maksimum değeri döndürür.

Örnek Kullanım

MAK(tablo_adı!ücret)

Söz Dizimi

MAK(sütun)

  • sütun: Maksimum değer hesaplanırken dikkate alınacak veri sütunu.
İpucu: maksimum değerin birden çok sütunda döndürülmesi desteklenmez.

Örnek Kullanım

MAX(A2:A100;B2:B100;4;26)

MAX(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

MAK(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Maksimum değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2, ... [İSTEĞE BAĞLIDIR]: Maksimum değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • MAK işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • Her değer bağımsız değişkeni bir hücre, sayı veya sayı içeren bir aralık olmalıdır. Sayı veya aralık içermeyen hücreler yoksayılır. Metin değerleri girmek, MAK işlevinin #DEĞER! hatası döndürmesine neden olur.Metin değerlerine izin vermek için MAKA değerini kullanın.

İlgili Konular

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
7099190721225735529
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true