MAKS (MAX)

Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

Esimerkkikäyttö

MAKS(A2:A100;B2:B100;4;26)

MAKS(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

MAKS(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen suurimman arvon laskennassa huomioitava arvo tai väli.

  • arvo2; …[ VALINNAINEN ] – Muut suurimman arvon laskennassa huomioitavat arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka MAKS-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jokaisen arvo-argumentin on oltava luku tai lukuja sisältävä solu tai väli. Solut tai välit, joissa ei ole lukuja, ohitetaan. Tekstiarvoilla MAKS palauttaa #VALUE!-virheen. Käytä MAKSA-funktiota, jos haluat sallia tekstiarvot.

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?