LOGNORM.JAKAUMA (LOGNORMDIST)

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

Esimerkkikäyttö

LOGNORM.JAKAUMA(4;4;6)

LOGNORM.JAKAUMA(A2;A3;A4)

Syntaksi

LOGNORM.JAKAUMA(x; keskiarvo; keskihajonta)

  • x – Lognormaalisen jakauman kertymäfunktion syötetty arvo.

  • keskiarvo – Lognormaalisen jakauman kertymäfunktion keskiarvo (myy).

  • keskihajonta – Lognormaalisen jakauman kertymäfunktion keskihajonta (sigma).

Huomautuksia

  • Lognormaalinen jakauman kertymäfunktio on todennäköisyysjakaumafunktio, jossa satunnaismuuttujan logaritmi noudattaa normaalijakaumaa.

Katso myös

WEIBULL: Palauttaa Weibullin jakauman funktion arvon (tai Weibullin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle muodolle ja asteikolle.

POISSON: Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?