ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

LOGINV

Returns the value of the inverse log-normal cumulative distribution with given mean and standard deviation at a specified value.

Sample Usage

LOGINV(0.4,4,6)

LOGINV(A2,A3,A4)

Syntax

LOGINV(x, mean, standard_deviation)

  • x - The input to the inverse log-normal cumulative distribution function.

  • mean - The mean (mu) of the inverse log-normal cumulative distribution function.

  • standard_deviation - The standard deviation (sigma) of the inverse log-normal cumulative distribution function.

See Also

WEIBULL: Returns the value of the Weibull distribution function (or Weibull cumulative distribution function) for a specified shape and scale.

POISSON: Returns the value of the Poisson distribution function (or Poisson cumulative distribution function) for a specified value and mean.

NORMSINV: Returns the value of the inverse standard normal distribution function for a specified value.

NORMSDIST: Returns the value of the standard normal cumulative distribution function for a specified value.

NORMINV: Returns the value of the inverse normal distribution function for a specified value, mean, and standard deviation.

NORMDIST: The NORMDIST function returns the value of the normal distribution function (or normal cumulative distribution function) for a specified value, mean, and standard deviation.

NEGBINOMDIST: Calculates the probability of drawing a certain number of failures before a certain number of successes given a probability of success in independent trials.

LOGNORMDIST: Returns the value of the log-normal cumulative distribution with given mean and standard deviation at a specified value.

EXPONDIST: Returns the value of the exponential distribution function with a specified lambda at a specified value.

BINOMDIST: Calculates the probability of drawing a certain number of successes (or a maximum number of successes) in a certain number of tries given a population of a certain size containing a certain number of successes, with replacement of draws.

Examples

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu