SUURI (LARGE)

Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

Esimerkkikäyttö

SUURI(A2:B100;4)

SUURI(A2:B100;C2)

Syntaksi

SUURI(data; n)

  • data – Huomioitavan data-aineiston sisältävä taulukko tai väli.

  • n – Palautettavan elementin järjestysnumero suurimmasta pienimpään.

    • Esim. jos n-argumentin arvoksi asetetaan 4, SUURI-funktio palauttaa datan neljänneksi suurimman elementin.

Katso myös

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?