HİPERGEOMDAĞ (HYPGEOMDIST)

Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyulmadan).

Örnek Kullanım

HİPERGEOMDAĞ(4;12;20;40)

HİPERGEOMDAĞ(A2;A3;A4,A5)

Söz Dizimi

HİPERGEOMDAĞ(başarı_sayısı; çekim_sayısı; popülasyondaki_başarı_sayısı; popülasyon_boyutu)

  • başarı_sayısı - İstenen başarı sayısı.

  • çekim_sayısı - İzin verilen çekim sayısı.

  • popülasyondaki_başarı_sayısı - Popülasyondaki toplam başarı sayısı.

  • popülasyon_boyutu - Popülasyonun toplam boyutu.

Notlar

  • BİNOMDAĞ belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekilme olasılığını açıklar (çekilenler yerine koyularak).

Ayrıca Bkz:

NORMSIN: Belirtilen bir değer için ters standart normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMSDAĞ: Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMTERS: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için ters normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

NEGBİNOMDAĞ: Bağımsız denemelerde başarı olasılığı verildiğinde belirli sayıda başarılı sonuçtan önce belirli sayıda başarısız sonuç çekme olasılığını hesaplar.

LOGNORMDAĞ: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

LOGTERS: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre ters log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

ÜSTELDAĞ: Belirtilen bir değerdeki belirli bir lambdayla üstel dağılım işlevinin değerini döndürür.

BİNOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak).

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?